Viventes arbejder for en grøn omstilling af fødevareproduktionen

Klimaet kræver disruption af fødevarer og landbrug.

Forbrugerne efterspørger dyrevelfærd, klima og bæredygtighed. Plantebaserede fødevarer og ny teknologi har potentiale til at blive en ”game changer”, der vil udfordre den konventionelle fødevareproduktion pga. hastigt faldende omkostninger og mindre klimabelastning. Viventes arbejder på at finde nye veje og forretningsmodeller i den grønne omstilling.

Local to Global

Local to Global er et netværk af ejere og ledere i innovative virksomheder, der med liv og sjæl arbejder med  fødevarekoncepter, oplevelser og kvalitet. Vi trækker på hinandens erfaringer, deler viden og tager aktuelle temaer op. Det ene møde har form af en studietur, hvor vi trendspotter steder som: London, Toronto, Italien, Berlin.

Vi arbejder med at skabe synergi mellem virksomheder, forretnings- og konceptudvikling, produktinnovation, internationalisering, ledelse og grøn omstilling.

Kunder og samarbejdspartnere