Local to Global er et netværk af ejere/ledere i innovative virksomheder, der med liv og sjæl arbejder mod nye horisonter for fødevarekoncepter, oplevelser og kvalitet. Vi holder 4-5 møder årligt, hvor vi trækker på hinandens erfaringer, deler viden og tager aktuelle temaer op. Det ene møde har form af en studietur, hvor vi trendspotter steder som: London, Toronto, Italien, Berlin.

Møderne har en ekstern indleder med spidskompetence. Temaer der tidligere har været til debat er: Bestyrelsesarbejdet, kundedialog via sociale medier, beslutnings kompetence og handlekraft, Global Business Development,  design, refleksion over egen ledelse etc. ”Local to Global Food Network” arbejder med at skabe synergi mellem virksomheder, forretnings- og konceptudvikling, produktinnovation og internationalisering. Vi arbejder tæt sammen med bl.a. Danmarks Eksportråd og Dansk DesignCenter i bestræbelserne på at skabe det bedste for din virksomhed.

Netværket består af ejer/leder fra:

  • Mineslund
  • Ostebørsen
  • Herslev Bryghus
  • Fru Møllers Mølleri
  • SvMichelsen
  • Hansens Flødeis
  • Kalu
  • The Bagel Co
  • Viventes

Netværket Local to Global startede allerede i 2008 med støtte fra NaturErhverv, med det formål at øge innovations- og konkurrenceevnen for SMV fødevarevirksomheder på eksportmarkeder gennem et klyngesamarbejde. Netværket kører stadig videre – nu på kommercielle vilkår. Netværket er åbent, så hvis du er ejer/leder af en fødevarevirksomhed og gerne vil diskuter og dele viden om forretningsudvikling og ledelse,  så tag kontakt til Viventes, Henrik Sønksen, 30668660