Partnerskabsmodeller for mindre økologiske grøntsagsavlere

De mindre økologiske grøntsagsavlere i Danmark er trængte i et marked med få domminerende aktører og relativt høje indtrængningsbarrierer i de store detailkæder. Derfor har vi sammen med Søris samlet en gruppe mindre avlere, som sammen kan skabe merværdi i alle led i værdikæden og tilsammen opnå brede i sortiment og volumen.

Formålet med projektet er, at Søris udvikler en ny forretningsmodel og værktøjer til at styre det meget komplekse produktionssystem, med mange avlere, på mange lokaliteter, med et bredt udbud af forskellige afgrøder. Vi forsøger at optimere forskellige geografiske beliggenheder og terroir, som kan bidrage til øget mangfoldighed for kunderne. Når afgrøderne dyrkes hos flere producenter mindskes sårbarhed over for sygdomme og vejrlig. Dermed bliver systemet robust og skaber leveringssikkerhed.

Projektet er støttet af Fonden for økologisk landbrug.