”Animal Free Protein – fermentation produced milk protein”

Cellulær fødevareproduktion (både non-GMO og GMO) har potentiale til at transformere den animalske fødevareproduktion pga. hastigt faldende omkostninger og radikalt mindre klimabelastning i forhold til mælk og kød. CRISPR  giver forskere værktøjer til at manipulere genetisk materiale i ex. gærceller til at producere molekyler med præcise egenskaber. Man kan nu designe, syntetisere og oprense proteiner, som nu gør det muligt at tage landbrugsdyrene ud af ligningen.

Visionen er at skabe en dansk hub for cellulær og cirkulær fødevareproduktion, hvor vi skal udnytte de danske kompetencer i krydsfeltet biotek og fødevareproduktion. Netværket skal bygge bro mellem forskningen og innovation af nye cellebaserede fødevarer.

Netværkets formål er at belyse muligheder og barrierer for nye fødevarer baseret på bæredygtig produktion af mælkeproteiner via fermentering. Netværksprojektet forbinder de danske aktører og skaber en “road map” og et springbræt til større og tungere innovationsprojekter inden for cellulær fødevareproduktion.

Netværket er et pre-kompetitivt forum på tværs af videnskaber, brancheorganisationer, virksomheder, forbrugere og myndigheder. Netværket kører på 2 niveauer, hvor kernen består af partnere fra alle led i værdikæden, som modner og deler ideer, viden og erfaringer. Derudover formidler netværket viden, der kvalificerer forbrugerdebatten om temaet