OM VIVENTES

Viventes arbejder med mindre fødevarevirksomheder, der af natur er for små til at have deres egne forsknings- og udviklingafdeling. Viventes styrker fødevarevirksomheder innovationskapacitet og ”kritisk masse” ved:

  • Netværk for innovation, ledelse og forretningsudvikling
  • Strategisk sparring, bestyrelsesarbejde
  • Koble mindre virksomheder med forskning, poole ressourcer fra flere virksomheder
  • Fundraising hos fonde til innovation af produkter og koncepter
  • Organiserer og faciliterer konferencer, kurser, workshops mv
  • Studierejser og trendspotting i udlandet

Vi tilstræber at have et længere varigt samarbejde, hvor vi arbejder i virksomheden, så vi kommer til at kende hinanden.

Det er tanken der tæller, men det er handling der giver forvandling. Det er handlekraften i din virksomhed, der får tanken til at blive til virkelighed for dig selv og dine kunder. Tanke og handling er derfor begge vigtige discipliner i din virksomhed.

Henrik Sønksen

HENRIK SØNKSEN,  er agronom og har gennem karrieren arbejdet med læring, organisations og forretningsudvikling inden for landbrug og fødevarer.

 

E-mail: soenksen@viventes.dk
Tlf:
+45 3066 8660

Lasse Solheim

LASSE SOLHEIM, er agronom og Master Adult Learning, arbejder med læring og udviklingsprojekter i fødevaresektoren i ind- og udlandet.

 

E-mail: solheim@viventes.dk
Tlf:
+45 2395 2151